Világördöngösség vagy jogi helyzet?

FB, 2015 szeptember 5

 

Pár nappal ezelőtt bedobtam egy poszt-palackba zárt üzenetet a Facebook tengerébe. Azt kérdeztem a hazai keresztény egyházfőktől: hogyan képesek ilyen tüntetően közönyösek lenni a menekültek hányattatásai láttán, hogyan merészelik ilyen arcátlanul megtagadni Jézus tanításait? Ez persze csak költői kérdésnek szántam, eszembe se jutott, hogy szavaim meghallgatásra találhatnak. És lőn!

Az történt ugyanis, hogy –mintha csak nekem válaszolt volna– Erdő Péter bíboros megtörte kegyes hallgatását a menekültek ügyében. Az más kérdés, hogy nyilatkozata a „ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna” kategóriába tartozik. A népnyelv ennél sokkal érzékletesebben is megfogalmazza az ilyen esetet, dehát most klerikális regiszterben vagyok, nem fogok itt nekiállni anyázni.

Mindenki tudja, mit nyilatkozott a Püspöki Konferencia után az Esztergom-Budapest főegyházmegye érseke, és azt is, hogy pár nappal később milyen szánalmasan és sikertelenül próbálta megmagyarázni a bizonyítványát. És nem csak nálunk tudja mindenki. Gyalázatos szavai bejárták a világsajtót. Magyarország politikai vezetői Európa legmegvetettebb közéleti emberei közé tartoznak. Eddigi hallgatásukkal –és mostmár a szavaikkal is– egyházi vezetőink is kivívták maguknak ezt a státuszt.

Mint tudjuk, Erdő bíboros az ellentmondásos jogi helyzettel magyarázta, hogy miért nem tud egyháza menekült gyerekeket elszállásolni: még embercsempésznek néznék őket. Az tényleg kínos lenne. Képzeljük csak el a jelenetet: Magyarország katolikus prímását rabszíjon vezetik el, miközben néhány egzotikus kinézetű és a rémülettől tágra nyílt szemű apróságot álarcos kommandósok párosával a hónuk alatt fogva zsupkocsiba hajigálnak…

Most tekintsünk el attól, hogy a szakértők szerint nem létezik olyan jogszabály, amivel Erdő (aki maga is jogász) igazolni próbálja restsegét, közönyét. Tekintsünk el attól is, hogy miközben a magyar keresztény vezetők megkeményítik szívüket a szenvedés láttán, Bécs bíborosa ételt oszt az érkező menekülteknek, a bajor evangélikus püspök –a polgármester társaságában– fogadja őket München pályaudvarán és hogy Ferenc pápa arra szólítja fel az európai katolikus egyházi közösségeket, plébániákat hogy fogadjanak be menekülteket. És még attól is tekintsünk el, hogy a keresztény krédó szerint a jó művelése kötelező, megtagadása pedig főbűnnek számít, és a pokol legrettenetesebb kínjait vonja maga után.

Mindentől tekintsünk el, mert hát ugye ott van ez a fránya jogi környezet a maga sok ellentmondásával, aminek csak nem lehet ellentmondani! Az igaz, hogy Jézus jogi környezete se volt a legmeglegfelelőbb a tanai kifejtéséhez, és ő mégis előadta őket, de azt is tudjuk, hogy hoogyan végezte. Senki nem kívánhatja egy magyar érsektől, hogy a kereszthalálra pályázzon. Pedig ha engedetlennek mutatkozna, kihúzhatja a gyufát. Akkor inkább megtagadja az evangéliumi tanításokat, szembeszáll felettésével, a pápával, hallgatásával áldását adja a magyar kormány gyűlölet-kampányára…, bármit, csak ne kelljen Orbán Viktorral újat húznia.

Nincs új a nap alatt. Ez is a Bibliában áll. Igaz, nem Jézus mondta, hanem az a szkeptikus kéjenc Salamon. A keresztény egyházak történetében sem új az a keresztényietlen magatartás, amit most Erdő Péter érsek képvisel. Mifelénk erre a legelrettentőbb példát a zsidó törvények megszavazásával, a vészkorszak alatti hallgatásukkal, gyávaságukkal, gyengeségükkel adták. Utána pedig mosták kezüket, magyarázkodtak. Ravasz László református püspök például eképp mentegette magát. Szavai szolgáljanak tanulságul a mai korifeusoknak – de nem szolgálnak, de nem szolgálnak:

“[A magyar keresztyén társadalom] a rendkívül ügyes propaganda következtében nem vette észre, hogy gonosz eszmeáramlatról van szó. (…) valami világördöngösség szállotta meg a lelkeket. (…) Az egyházak Isten előtt állva elismerik és megvallják, hogy nem fejtettek ki elég bátor ellenállást a lassan kibontakozó démonizmussal szemben.”

Szóval tényleg nincs új a nap alatt.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Közélet, Kultúra, Politika, Publicisztika, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s